I. Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 1

Mua hàng online

Website:  www.dausachi.vn

Facebook: Dầu SACHA INCHI

Điện thoại: 0376 777 020

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 2

 

II. Phương thức thanh toán

Nhận hàng – Thanh toán (COD)

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 3

Thanh toán chuyển khoản

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 4

 

III. Tài khoản ngân hàng

Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng vui lòng chuyển tiền tài khoản sau:

Thông tin chuyển khoản:
DINH QUAN HAU
VCB0421000451833
CN Hùng Vương – HCM

Vui lòng sử dụng MÃ ĐƠN HÀNG của bạn trong phần Nội dung thanh toán.
Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.